Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Kraft och Rörelse ht 16

Skapad 2016-10-19 10:21 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Målet med området är att förstå hur krafter och rörelser hänger ihop, dvs grundläggande fysik.
Grundskola 7 Fysik
Under detta avsnitt kommer vi att behandla området Kraft, rörelse och arbete, några frågor vi kommer att behandla är : Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagen Fysikaliska begrepp som, kraft och motkraft, tyngdkraft, gravitation och dragningskraft, Massa, tyngd och vikt, tyngdpunkt, tryck, lufttryck, vattentryck, lyftkraft, hastighet, fart, acceleration, retardation, friktion och tröghet, fritt fall och gränshastighet, kaströrelse, arbete, energi

• Vad hävarmar och utväxling är

• Exempel på krafter och rörelser från vardagen och hur det används De fysiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. D.v.s. planera, utföra experiment och skriva laborationsrapport

• Öva på att föra diskussioner framåt t.ex. genom frågor och exempel.

Innehåll

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna
* visade kunskaper och förmågor under laboration/er
* visade kunskaper och förmågor i laborationsrapport
* visade kunskaper och förmågor i examinerande förhör/prov

Preliminär planering och tidsram

V 45-49
Newton, krafter och motkrafter, hur de mäts och ritas.
Tröghet, friktion och deras konsekvenser
Fritt fall, centralrörelse
Tryck i fasta materia, vätskor och gaser.
Lågtryck och högtryck, lite meterologi.
V 49 Examination 

Läromedel

Gleerup TitaNO Fysik kap 8 och 9, samt ögat och örat i TitaNO Biologi s. 217.
Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: