Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen och vår hälsa

Skapad 2016-10-19 13:57 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som handlar om kroppen, våra sinnen och hälsa.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Kroppen är spännande att veta mer om. Hur kan vi känna olika smaker? Varför måste vi äta och vart tar maten vägen? Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:
 

 • prata om och benämna några av de viktigaste kroppsdelarna
 • få insikt kring olika kroppsdelars funktioner
 • känna till och kunna prata om våra sinnen
 • få förståelse för vad kroppen behöver för att må bra (vår hälsa)

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 

 • titta på filmer om kroppen 
 • läsa faktatexter om kroppen
 • skriva enkla faktatexter om kroppen
 • skapa 
 • diskutera i stor och liten grupp
 • göra olika experiment med våra sinnen


Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 • att diskutera med klasskamrater
 • delta i experiment
 • att skriva gemensamma / egna texter om kroppen

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva några kroppsdelar och hur de fungerar
 • namnge och berätta om våra sinnen
 • ge exempel på vad du kan göra för att din kropp ska må bra

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: