👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den grekiska teatern

Skapad 2016-10-19 15:15 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Teater
Vi läs oss om den grekiska teatern och gestaltar antik text.

Innehåll

Teaterhistoria: Antiken.

Begrepp: Amfiteater, peripeti, katharsis, hybris, scene, orchestra, parodi, tragedi, komedi, deus ex macchina m fl

Teori om teater: Aristoteles tre enheter

Material: Arbete med antika texter, faktafilm, genomgångar, läroboksutdrag, powerpoint, diskussioner, gestaltningar av Medea, Kung Oidipus, Lysistrate

Bedömningsuppgift: Uppspel och reflektion (Scege, SceKarText)

Bedömningsuppgift: Redogöra och reflektera kring det grekiska dramat (Teaterteori)   

Uppgifter

 • Gestalta antik text

 • Seminarium om den grekiska teatern

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gestaltning av en scenisk karaktär med kropp och röst.
  Tea  -
 • Gestaltning med teaterns olika uttrycksområden scenografi, mask, kostym, ljud och ljus.
  Tea  -
 • Kommunikation med publik genom gestaltning via teaterns uttrycksområden.
  Tea  -
 • Reflektion över det egna skapandet, både individuellt och i grupp.
  Tea  -
 • Gestaltning med kropp och röst av en scenisk karaktär utifrån en dramatisk text. Metoder och teorier för att gestalta sceniska karaktärer med utgångspunkt i dramatisk text, till exempel Stanislavskijmetoden.
  Tea  -
 • Den dramatiska textens form och innehåll samt hur den fungerar som inspiration och stimulans i det sceniska karaktärsarbetet.
  Tea  -
 • Förmedling till en publik av den sceniska karaktärens egenskaper och handlingar.
  Tea  -
 • Den sceniska karaktären i samspel med andra sceniska karaktärer och med teaterns övriga uttrycksområden.
  Tea  -
 • Teaterns form och innehåll, sambanden däremellan samt uttryck för detta i det praktiska teaterarbetet.
  Tea  -
 • Teorier om teater och dess olika uttrycksområden, till exempel skådespelarkonst, regi och dramatik.
  Tea  -
 • Teaterns uttrycksområden, dramatik, skådespelarkonst, regi, scenografi, mask, kostym, ljud och ljus, under olika historiska epoker.
  Tea  -
 • Teater i relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter under olika historiska epoker samt teater i andra kulturer.
  Tea  -

Matriser

Tea
Den grekiska teatern

Teaterteori

E
C
A
Historiskt perspektiv
Eleven beskriver översiktligt några av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv.
Eleven beskriver utförligt några av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv.
Teater-samhälle
Dessutom beskriver eleven översiktligt teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter.
Dessutom beskriver eleven utförligt teaterns relation till samhälle, idé-strömningar och andra konstarter.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter.
Teori om teater
I sina beskrivningar och i sin analys använder eleven med viss säkerhet någon teori om teater.
I sina beskrivningar och i sina analyser använder eleven med viss säkerhet några olika teorier om teater samt diskuterar utifrån olika teoretiska perspektiv olika tolkningar.
I sina beskrivningar och i sina analyser använder eleven med säkerhet några olika teorier om teater samt diskuterar utifrån olika teoretiska perspektiv olika tolkningar.

Svenska 2

E
C
A
Litterär analys
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idé-strömningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och för-fattarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteratur¬vetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och för-fattarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.