Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, bedömning

Skapad 2016-10-19 15:30 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Fysik
Här ser du din bedömning i fysik

Matriser

Fy
Fysik - mål år 4-5- 2016

Samhälle och miljö

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du kan diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som ...
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
för samtalen och diskussionerna framåt
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt

Söka information

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för...resonemang om informationens och källornas användbarhet.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Använda information

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med...anpassning till sammanhanget.
god
relativt god
viss

Undersökningar

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även...enkla frågeställningar och planeringar...
formulera
formulera efter någon bearbetning
bidra till att formulera
...som det...går att arbeta systematiskt utifrån.
efter någon bearbetning
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ...sätt.
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
huvudsak fungerande
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då ...resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på...
välutvecklade
utvecklade
enkla
...samt...som kan förbättra undersökningen.
ger förslag
ger förslag som efter någon bearbetning
bidrar till att ge förslag
Dessutom gör du ...dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Begrepp och sammanhang

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du har ...kunskaper om fysikaliska fenomen...
mycket goda
goda
grundläggande
...och visar det genom att...användning av fyskikens begrepp.
förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god
förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god
ge exempel på och beskriva dessa med viss
I... underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
välutvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del
Du kan också...energikällor, energianvändning och isolering...
förklara och visa på olika enkla samband mellan
förklara och visa på något enkelt samband mellan
beskriva och ge exempel på
...med...koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
god
relativt god
viss
Dessutom...eleven...
förklarar
förklarar
beskriver
...och himlakroppars rörelse i förhållande till varandra...
visar på mönster i
visar på samband kring
ger exempel på
...och för...resonemang om hur dag och natt, måndader och årstider uppkommer.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Upptäckter och dess betydelse

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Träna mer:
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: