Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 1-3

Skapad 2016-10-19 20:28 i Skulltorps skola Partille
Pedagogisk planering idrott år 1
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Att röra på sig är viktigt för dig och din hälsa!

Du blir gladare och mår bättre när du leker, dansar och deltar i de olika aktiviteterna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Här kan du koppla direkt från läroplanen ur det centrala innehållet.

Mål/ Delmål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Rörelsförmåga
 • Vilja och intresse att delta i fysisk aktivitet inne och utomhus
 • Samarbetsförmåga och respekt för andra
 • Kroppsuppfattning och tilltro för din fysiska förmåga

Detta skall vi göra i skolan:

 • Du kommer att få träna dina rörelser genom olika redskapsövningar.
 • Du kommer delta i inom- och utomhuslekar samt rörelser till musik.
 • Du kommer att få instruktioner till olika övningar med redskap, lekar och samarbetsövningar.
 • Du kommer få möjlighet till att träna på att följa regler och instruktioner.

Bedömning/detta ska vi bedöma

 • Att du kan följa regler och instruktioner
 • Att du kan samarbeta med dina kamrater i lekar och övningar
 • Att du kan utföra rörelser med kontroll och precision

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: