Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champion 5 chapter 7-12

Skapad 2016-10-20 10:21 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 4 Engelska
Vi arbetar med Champion 5 under lektionstid på olika sätt. Läser och översätter texter, tränar grammatik och repeterar och befäster ord och uttryck med spel, lekar och texter vi skriver. Här samlar jag de områden vi arbetar med ett par kapitel i taget.

Innehåll

Det här ska vi lära 

Att använda engelska på ett kommunikativt sätt både muntligt och skriftligt. Följande områden tränar vi i varje kapitel:

 

Kapitel 7: Att berätta vad någon gjorde med oregelbundna verb i preteritum 

 

Kapitel 8: Några vilda djur

 

Kapitel 9: Bondgårdsdjur och regelbundna verb i preteritum samt hur de uttalas (-ed) 

 

Kapitel 10: Beskriva ditt rum, några möbler, prepositioner och ordningstal

 

Kapitel 11: Att berätta när du är född och säga datum

 

Kapitel 12: Fakta om Irland, repetition av kap 7-11

Så här ska vi jobba

 • vi arbetar med läromedlet New Champion 5 - textbook på olika sätt, exempelvis läsa, översätta, träna ord och meningar
 • vi jobbar i arbetsboken
 • sånger, korsord, spel och lekar för att befästa ord, uttryck och meningar
 • du ska få skriva en berättelse
 • du ska få göra en intervju med en kompis
 • undervisning i helklass, enskilt arbete, pararbete och arbete i grupper

 

Så här ska du få visa

 • vid samtal med klasskamrater och lärare i klassrummet
 • vid textbearbetning då vi läser och översätter texter
 • i din arbetsbok
 • med din text, Saved by the bell
 • med din intervju med en kompis
 • vid en diagnos, datum kommer senare

Uppgifter

 • Saved by the bell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Champion 5 chapter 7-12

Verb i preteritum .
Kan välja vilken verbform som passar (presens eller preteritum)
Kan använda sig av regelbunden preteritum och vet till viss del hur det uttalas på olika sätt. (-ed)
Kan några oregelbundna verb i preteritum.
Möbler, bondgårdsdjur och vilda djur.
Kan några ord för möbler, bondgårdsdjur och vilda djur.
Kan några ord för möbler, bondgårdsdjur och vilda djur och kan till största del stava dem korrekt.
.
Datum och ordningstal
Kan muntligt säga när någon är född och några ordningstal.
Kan skriva när någon är född och använda sig av ordningstalen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan skriva när någon är född och använder sig av ordningstalen korrekt.
Läsförståelse
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.

En
Saved by the bell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Röd tråd
Din text har en enkel handling som läsaren kan följa.
Din text har en enkel handling med röd tråd som läsaren kan följa.
Din text har en utvecklad handling med tydlig röd tråd som läsaren kan följa.
Beskrivande
I din text finns någon enkel beskrivning av personer, miljöer eller handlingar.
I din text finns några olika beskrivningar av personer, miljöer och handlingar.
I din text finns välutvecklade beskrivningar av personer, miljöer och handlingar.
Grammatik
Du använder dig av en del grammatik på rätt sätt.
Du använder dig av mycket grammatik på rätt sätt.
Du använder dig till största del av korrekt grammatik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: