Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varor och tjänster, v 45-48

Skapad 2016-10-20 10:53 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Historia Geografi
Under det är arbetsområden ska ni lära er om världshandel. Hur går det egentligen till när fiskpinnar, jeans, köttbullar och andra varor blir till. Hur påverkar produktionskedjan miljön, människor och ekonomin? Och hur har produktionen förändrats över tid?

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

Visst är det gott med fiskpinnar och köttbullar men visste du att de har färdats runt halva jordklotet för att komma till just din tallrik. Varje dag gör vi som konsumenter olika val när använder olika produkter. Det är viktigt att veta hur varor framställs. Vi lever i en globaliserad värld, bara med ett enkelt klick på datorn kan vi beställa varor från Kina som inte kostar många kronor - frågan är vem som får betala priset? 

 

Vad ska jag lära mig?

Varans väg från råvara till produktion

Handelsmönster

Hur handelsmönster och produktion av varor ser ut idag och jämföra det med hur det såg ut förr i tiden. Förstå orsaker och konsekvenser till detta samt undersöka hållbara lösningar.

 

Hur ska jag lära mig?

Genomgångar

Studifilmer

Rollspel

Begreppskort

Fördjupningsarbete i vald vara, följa dess produktionscykel

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Grupparbete: presentation av en vara från råvara till produkt

Individuellt skriftlig prov: Förklara orsaker och konsekvenser till det förändrade produktion- och handelsmönstret

 

Förmågor

Projekt- och organiseringskompetens (grupparbete)

Omvärldsorientering

 

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Ge
Varor och tjänster

Geografi

Behöver utveckla
Grundläggande
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: