Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-5 HT: Genre och kultur

Skapad 2016-10-20 18:31 i Skuttunge skola Uppsala
Terminsplanering - Genre och kultur
Grundskola 4 – 5 Musik
Vi inleder terminen med en resa genom tiden - 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal... Hur lät musiken? Kan vi prova att sjunga och spela den?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens olika uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll åk 4-6

Detta innehåll kommer att beröras denna termin:

 • Se "kopplingar till läroplanen" nedan.

Kunskapskrav åk 6

Kunskapskrav som kommer att bedömas:

 • Se "kopplingar till läroplanen" nedan.

Konkretisering av kunskapskraven

Eleven skall kunna

 • Du kan delta i röstvård och sång i olika genrer, även i mindre grupper
 • Du kan härma längre rytm- och tonslingor
 • Du kan följa noteringar av ackordföljder, rytmer och melodier
 • Du kan använda notvärden för att skapa en takt med totalt fyra slag
 • Du kan delta i samtal kring hörselvård och vokala uttryck
 • Du kan ge exempel på musikens påverkan på människan
 • Du kan ge exempel på olika genrer och på instrument från alla instrumentgrupper

Undervisning och bedömning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 • 50-tal: Vi sjunger rockmusik
 • 60-tal: Vi sjunger Beatles och provar elbasen
 • 70-tal: Vi spelar grundkomp med trumpinnar
 • 80-tal: Vi lyssnar och analyserar
 • Vi provar att sjunga olika genrer inom populärmusik
 • Vi sjunger nationalsånger och julsånger från några olika länder
 • Vi sjunger både i stor grupp och mindre grupper
 • Vi gör ett framträdande av julsånger för en yngre årskurs
 • Vi provar grundkomp på jembe och med trumpinnar
 • Vi repeterar noter och pauser
 • Vi komponerar rytmer med hjälp av olika notvärden
 • Vi introducerar korsförtecken och b-förtecken
 • Vi behandlar modern musikhistoria och talar om genrer
 • Vi samtalar kring musikens påverkan på människan
 • Vi provar på att spela gitarr

Tillämpning
Hur eleven ska få visa sina förmågor

 • Delta i gemensam sång och övningar
 • Delta i gemensamt spel
 • Aktivt delta i samtal, genomgångar och reflektioner kring musiken
 • Skriftligt visa sina teoretiska kunskaper vid uppgifter eller prov

Bedömning
Läraren kommer att bedöma dina inlämnade uppgifter och din förmåga att delta i sång, ensemblespel, samtal och övningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Förmågor i musik

SÅNG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du sjunger sporadiskt med i gemensam sång
Du sjunger med i gemensam sång
Du visar, t ex genom kroppshållningen, att du sjunger med aktivt i sånger av olika karaktär och svårighetsgrad
Du visar särskild skicklighet i sång t ex genom att sjunga en egen stämma och engagemang genom att komma med egna sångförslag

SPEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Melodiskt
Du kan spela en enkel melodi (ett fåtal toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan spela en melodi (ett flertal olika toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan med stabilitet spela en melodi på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Du kan med lätthet och stabilitet spela ett flertal olika melodier på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Rytmiskt
Du kan spela en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan hålla en puls, samt en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan med stabilitet följa och hålla olika rytmer på valfritt
Du spelar med en stadig puls och en stabil rytmfigur, enskilt, eller i samspel med andra på trumset
Ackord
Du kan ta till dig instruktioner i ackordspel och försöker använda dig av dessa praktiskt
Du kan ackompanjera en melodi med två ackord.
Du kan ackompanjera en melodi med tre ackord, d.v.s. en ”kadens”. (Detta innebär större uttrycksmöjligheter)
Du kan med stabilitet ackompanjera en melodi och hålla pulsen vid ackordbyten

RÖRELSE & DANS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du deltar i dans och fri rörelse
Du kan röra dig rytmiskt till musik
Du visar kreativitet, t ex genom att komma på egna rörelser till musik eller danssagor
Du behärskar givna rörelsemönster, t ex bugg eller foxtrot och kan utveckla egna idéer

TEORI

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du känner till grundläggande musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp i samspel med andra
Du kan, med dina musikteoretiska kunskaper, reflektera och kommunicera tankar och idéer

MUSIKLYSSNING & KOMMUNIKATION

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du visar på olika sätt att du kan lyssna till musik
Du visar på olika sätt att du kan lyssna koncentrerat på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor om den
Du kan använda dig av dina musikaliska kunskaper och delta i samtal kring den presenterade musiken
Du kan på olika sätt reflektera över musikens funktion och varierande uttryck i dagens och gångna tiders samhälle. Du förstår också att musik är ett viktigt socialt verktyg för din personliga utveckling

GEHÖR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du kan på något sätt härma en enkel melodi eller rytm och särskilja dur och moll
Du kan avläsa en enkel notbild och även urskilja olika tempo och taktarter
Du kan höra och urskilja melodi och takt i en låt
Du kan använda det du hör genom att överföra det till praktiskt musicerande

LJUDMILJÖ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du är medveten om hur ljud och musik kan påverka dig och hur du kan skydda din hörsel
Du omsätter i handling din medvetenhet om hur ljud och musik kan påverka dig, och hur du skyddar din hörsel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: