Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - pengar och tjänster åk 2 Ht-16

Skapad 2016-10-20 19:58 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Visst är det konstigt att pengar är värda något? Om du hamnar på en öde ö har du ingen nytta alls av pengar. Varför kan man inte bara trycka upp en massa pengar och ge till de fattiga? Vad är en lön och vad måste den räcka till? Du har kanske hört när vuxna pratar om skatt och vad menas egentligen med det? Detta och mycket mer ska vi diskutera och arbeta med under några veckor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen i samhällskunskap är att du ska få förståelse för hur samhället fungerar och är uppbyggt. Hur människor och samhället påverkar varandra. Du ska även få möjlighet att lära dig söka information och fundera på om informationen är pålitlig. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans. 
 • Söka information om samhället och fundera på trovärdigheten. 

 

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.


Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Beskriva vad några vanliga varor och tjänster kostar.
 • Beskriva några olika betalningssätt. 
 • Söka information från olika källor och värdera om de är pålitliga. 
 • Använda begrepp som hör till arbetsområdet. 


Du kommer få möjlighet att visa dina förmågor genom att:

 • Ge exempel på vad några vanliga varor kostar.
 • Ge exempel på olika sätt att betala. 
 • Visa hur du gör när du söker information
 • Delta i diskussioner om ämnet. 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Enskilt och i grupp.
 • Se på film.
 • Diskutera.
 • Söka information på internet.
 • Läsa faktatexter. 

 

Begrepp

 • arbete
 • pengar
 • lön
 • skatt
 • inkomst
 • utgift
 • arbetslös
 • sjukskriven
 • pensionär

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: