Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty 8 Kapitel 2; Endlich Österreich

Skapad 2016-10-21 11:01 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du lär dig: att prata om en ort, en stad eller ett land; den bestämda artikeln i ackusativ; fakta om Österrike

Innehåll

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

  • utveckla din förståelse av texter och talat språk

  • få kunskaper om olika grammatiska moment och stavning

  • utveckla ditt skriftspråk

  • Lära dig att uttala tyska ord och texter

     

 

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11)
ämnesområden som är välbekanta för eleverna
vardagliga situationer, (...), aktiviteter och händelser
olika former av samtal, dialog och intervjuer
språkliga företeelser som uttal, intonation (…) i det språk som eleverna möter
språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, t ex frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Arbetssätt

Genomförande
Genomgångar
Enskilt med texter, övningar och grammatik
Parvis i dialog
Grupp, gruppdiskussion
Redovisning

Redovisningar
Muntliga och skriftliga övningar
Samtal
Muntlig toch skriftligt prov

 

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven i Lgr11)
din förståelse av talat, enkelt språk
din förmåga att formulera dig muntligt
din förmåga att formulera dig skriftligt

Matriser

M2
Endlich Österreich

>>>
>>>
>>>
Ny nivå
Din förståelse av talat, enkelt språk.
Eleven kan förstå i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga i innehållet och upp-fatta tydliga detaljer
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Din förmåga att formulera dig muntligt.
I muntlig (…) interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar
enkelt och begripligt
enkelt och relativt tydligt
enkelt och tydligt samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation.
Din förmåga att formulera dig skriftligt.
I (...) skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
enkelt. relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: