👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El och magnetism

Skapad 2016-10-21 14:54 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Fysik
Vilka saker fastnar på magneter? Hur lyser en lampa? Hur kan du märka av elektricitet? Är åska elektricitet?

Detta är några av frågorna som du kommer att få svar på i arbetet med el och magnetism.

Du kommer att få lära dig om vad magnetism är, vilka ämnen som är magnetiska och vad det innebär.

Du kommer också att lära dig vad man använder elektricitet till, hur man kan märka elektricitet, vilka ämnen som leder elektriskt ström, varför lampor lyser och varför elektricitet och åska är farligt.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

Efter avslutat tema:

- Kan du sortera föremål. Ex, se om de är magnetiska eller ej.

- Har du genomfört experiment och undersökningar som har med el-och magnetism att göra samt dokumenterat dina resultat.

- Har du fått tillverka ett eget magnet-fiskespö med tillhörande fiskar.

- Har provat att koppla en enklare elektrisk krets, som serie- och parallellkoppling och kan skillnaderna mellan dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3