👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2016-10-21 18:28 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 Musik
I musiken sjunger och spelar vi. Vi rör oss också till musik, gör enkla danser. Vi lyssnar till olika slags musik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du utvecklar din förmåga att sjunga, spela, röra dig till musik och lyssna på och samtala om musik.

Bedömning - vad och hur

Du visar mig att du kan genom att du:

 • sjunger med i de sånger vi sjunger
 • använder din röst på olika sätt
 • spelar olika rytminstrument och öva på att hålla takten
 • rör dig fritt och efter instruktion till musik
 • kommer med förslag på lämpliga rörelser till sånger vi sjunger/musik vi lyssnar på
 • lyssnar på musik och berätta vilka känslor och tankar du fick när du lyssnade

 

Undervisning och arbetsformer

På musiken 

 • sjunger vi många olika sånger.
 • sjunger vi kanon, växelsång mm
 • använder vi rösten på olika sätt, vi sjunger starkt, svagt, mjukt, rockigt osv.
 • rör vi oss fritt till musik,
 • hittar på egna röreser till musik
 • lär oss enkla danser
 • spelar på olika instrument. 
 • lyssnar och fantiserar till musik och berättar om våra fantasier för varandra.

 

Matriser

Mu
Bedömningsmatris för Musik åk 1-3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Sång
Du försöker sjunga med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna och deltager i de olika röstövningarna.
Du deltager aktivt i sånger och röstövningar. Du försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Spel/Instrument
Du provar på att spela på olika instrument.
Du tränar att spela på olika instrument och du gör ditt bästa utifrån instruktionerna.
Du förstår instruktioner och du spelar på olika instrument, kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller melodislinga.
Du kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller enkel melodi på valfritt instrument . Du kan även lyssna på ditt spel och reflektera över det.
Musiklyssning/Analys/Kommunikation
Du försöker att lyssna koncentrerat till musik.
Du kan lyssna till ett musikstycke och prata, samtala om det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med egna ord beskriva det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med hjälp av musiktermer beskriva musikens känslor och innehåll.
Musikskapande
Du försöker att hitta idéer kring en text eller en bild.
Du försöker att hitta ljud, spel eller sångidéer till en text eller en bild.
Du försöker omsätta dina eller andras ídeer med hjälp av ljud, sång, spel eller rörelse.
Du försöker tillsammans med andra omsätta era musikaliska idéer med hjälp av ljud, sång, spel el rörelser och använda dej av musiktermer, ”musikspråket”.
Rörelse/Dans
Du deltager ibland i dans och rörelse.
Du tar till dig instruktioner och försöker deltaga i dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse och du kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.
Teori
Du lyssnar och tar till dig olika musiktermer.
Du förstår vad några musikord betyder, innebär och försöker att använda dig av dessa i olika musiksammanhang
Du förstår de musiktermerna vi tagit upp och du använder dig av dem. Du känner till de vanligaste instrumenten.
Du förstår några musiktermer, vet att det finns noter och hur man skall använda dem. Du vet också hur de vanligaste instrumenten ser ut och hur de låter.
Gestaltning/Framförande
Du försöker framföra små musikstycken, sånger eller gestaltar en musikuppgift tillsammans med andra.
Du deltager i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer även med egna idéer.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer också med egna idéer och visar på ansvar i ditt samarbete med andra.