Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2016-10-23 20:41 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation Naturorienterande ämnen Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Motorik
Under hösten ska du få lära dig hur det ser ut i naturen nu. Du ska få lära dig om frukter, bär, och svampar som finns. Hur gör djuren på hösten? Vi kommer att vara ute i naturen och plocka frukter, löv, svampar och annat som finns under årstiden. Du ska få skapa en höst bild. Du kommer att få lära dig ord som du behöver när du ska berätta om hösten.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • Kunna namnge några vanliga träd, frukter, bär och svampar.
 • Kunna beskriva  några egenskaper hos några träd, frukter, bär och svampar.
 • Kunna beskriva vad som händer med löven.
 • Förklara  varför vissa djur går i ide och fåglar flyttar från Sverige.
 • Visa att du vet vilka månader som ingår i årstiden.
 • Dokumentera med ord och bild om hösten.
 • Använda begrepp som giftig och ätlig.

 

Bedömning

 • Din förmåga att namnge några träd, frukter, bär och svampar.
 • Din förmåga att beskriva deras egenskaper.
 • Din förmåga att beskriva vad som händer med löven.
 • Din förmåga att förklara varför vissa djur går i ide och fåglar flyttar.
 • Hur du dokumenterar med ord och bild.
 • Hur du använder begrepp för arbetsområdet.

Undervisning

 • Titta på filmer om hösten.
 • Läsa böcker och arbeta i arbetsböcker.
 • Göra observationer ute i naturen.
 • Dokumentera våra observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  Ev
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  Ev
 • samspela med andra,
  Ko
 • söka information från olika källor, och
  Ko
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  Ko
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  Mo
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  Mo
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  Mo
 • använda kunskaper om människa och natur,
  Vu
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  Vu
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  Vu
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  Ev  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  Ev  1-9
 • Fotografering och filmande.
  Ev  1-9
 • Sång- och danslekar.
  Ev  1-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  Ev  1-9
 • .
  Ko  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  Ko  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  Ko  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  Ko  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  Ko  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Mo  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  Mo  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  Mo  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  Mo  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  Mo  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  Mo  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  Mo  1-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Vu  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  Vu  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  Vu  1-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  Vu  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  Vu  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  Vu  1-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  Vu  1-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  Vu  1-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  Vu  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  Vu  1-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  Vu  1-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  Vu  1-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  Vu  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  Vu  1-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  Vu  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  Vu  1-9
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: