Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Valet i USA 2016

Skapad 2016-10-24 09:14 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
ett kort arbetsområde som kan passa år 7 och 8 inför, under eller efter det amerikanska valet. Frågor från aftonbladet 20121103 - Välj sida.
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap
Är USA modellen för andra? Är det självklart att västerländska, demokratiska styresskick är det bästa? Vad är skillnaden mellan olika statsskick? Vad menas med republikaner och demokrater i det amerikanska valet? Vilka frågor är centrala för de två presidentkandidaterna? Vilken roll har massmedia vid nyhetsrapportering?

Till höger ser du de två amerikanska presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton. Den 8/11 ska en av dessa väljas till president för de kommande fyra åren. Vem blir det? Hur blir man president i USA? Vilka frågor har varit central under det amerikanska valet? Vilka argument har du för eller emot?

Det och lite till ska vi på olika sätt ta reda på under några lektioner.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi ska tillsammans föra diskussioner, studera och argumentera för olika samhällsstrukturer och samhällsfrågor såsom:

Era kunskaper visas genom både muntliga och skriftliga moment i grupp utifrån nedan visade centrala innehåll. Läs texterna och svara på de arbetsuppgifter som finns i anslutning till dem. Var beredd på att du förväntas kunna delta i diskussioner utifrån de kunskaper du tillägnat dig under arbetets gång.

Syfte och övergripande, mål från läroplanen

.........Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen..................

Bedömning

Eleven ska visa att han/hon har kunskaper och förmågor för ovanstående centrala innehåll samt utifrån de kunskapskrav som ställs.
Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor kontinuerligt och fortlöpande under lektionsarbetets gång samt vid skriftliga/muntliga uppgifter/övningar.
 

Uppgifter

 • Det amerikanska valet och USA:s statsskick

 • Det amerikanska valet

 • Quiz om amerikanska valet

 • Presidentvalet i USA

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: