Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Balans 2016/2017

Skapad 2016-10-24 10:29 i Vessigebro förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
Vi undersöker och utforskar balans, både kroppsligt och med olika material i lek och planerade aktiviteter.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering.

Under förra läsåret fördjupade vi oss i hur barnen rör sig till musik. Vi upplevde att deras intresse för rörelse var väldigt stort. Vi såg att barnen använde sin balans mycket i det projektet. Nu vill vi undersöka hur barnen gör balans i vår närmiljö genom att uttrycka sig med de hundra språken.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi ser att barnen använder sin balans hela tiden i den vardagliga verksamheten. Vi vill att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig kroppsligt både grov och finmotoriskt. Vi vill undersöka hur de använder balans i olika situationer och sammanhang. Vi vill utforska närmare hur barnen använder balans i lek och planerade aktiviteter.

Vår vision är att undersöka två områden:

- hur barnen gör balans med sin kropp

- hur barnen gör balans i leken med olika material

 

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

På vårt föräldramöte vill vi informera och göra föräldrarna delaktiga i vårt projekt. Vi vill att dem ska få chans att ge idéer till projektet. I vår blogg kommer föräldrarna få följa vårt projekt under läsåret. Även under utvecklingssamtalen blir föräldrarna delaktiga.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Vi ska iscensätta en byggmiljö på "Torget" där barnen kan utforska balans med olika sorters klossar, brädor, byggrör mm.

Vårt rum som vi kallar "Mysen" kommer vi inreda med diverse material att utforska balans med kroppen. Där kommer finnas pilatesbollar, ärtpåsar, balansstenar, balansbrädor, hopprep mm. I detta rum finns även instrument, musik, ipad, overhead och projektor. Här kan vi också använda oss av skapande som uttrycksmedel.

I ateljén kommer barnen få använda material som olika leror, naturmaterial, färger etc att utforska balans med.

I vår miljö "Affären" får barnen bygga en balansvåg där vi kan undersöka balans och jämnvikt samt använda oss av det matematiska språket.

Närmiljön utomhus utforskar vi genom att besöka skogen och skolgården där barnen får möjlighet att använda sin balans kroppsligt.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Planerade aktiviteter kommer vi ha vissa förmiddagar i veckan både ute och inomhus. Vi kommer även att uppmärksamma spontana aktiviteter och lek i barnens vardag. Vi pedagoger har våra "Balansglasögon" på oss hela tiden. 

Kompetensutveckling

Vi pedagoger kommer att läsa in oss om balans, jämnvikt och tyngdpunkt. Vi har även haft fortbildning utomhus hur vi kan använda naturmaterial och balans. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

 

Vi vill sträva mot att barnen utvecklar sin förståelse för balans genom att använda sin motorik och kroppsuppfattning.

Vi vill sträva mot att barnen utforskar och reflekterar kring balans med olika material i leken samt planerade aktiviteter.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: