👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och skriva texter inom olika genrer

Skapad 2016-10-24 13:35 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 – 6 Modersmål
Du kommer att lära dig… *Olika strategier för att känna igen texters särdrag och genrer *Olika strategier för att skriva olika slags texter *Att anpassa ditt muntliga språk till olika mottagare *Att anpassa ditt skriftliga språk till texternas typiska struktur *Att förstå och tolka texter från olika medier och urskilja texters budskap.

Innehåll

TEMA: Läsa och skriva texter inom olika genrer

 SYFTE: Att utveckla förmågan att…

CENTRALT INNEHÅLL:

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

Du kommer att lära dig…

 

 • Olika strategier för att känna igen texters särdrag och genrer
 • Olika strategier för att skriva olika slags texter
 • Att anpassa ditt muntliga språk till olika mottagare
 • Att anpassa ditt skriftliga språk till texternas typiska struktur
 • Franskans grundläggande struktur i jämförelse med svenskans
 • Att förstå och tolka texter från olika medier och urskilja texters budskap
 • Att visa kännedom om grundläggande fransk grammatik och språkstruktur
 • Att nämna och använda skiljetecken på ett korrekt sätt.

 

 GENOMFÖRANDE:

Så här ska vi arbeta: Vi kommer att …

 

 • Gå igenom och samtala om texters särdrag och genrer, språkanpassning till mottagaren och genren, texters struktur och rubriker
 • Göra individövningar
 • Läsa högt och tyst utdrag ur litteratur och olika slags texter
 • Analysera olika slags texter på franska
 • Träna på stavningen, skiljetecken samt meningsbyggnaden i det franska språket.
 • Träna på att känna igen, läsa samt skriva olika slags texter (till exempel berättande texter - korta sagor eller brev; beskrivande texter-instruktioner, reklam, recept eller faktatexter; argumenterande texter – till exempel en insändare)

BEDÖMNING: 

Bedömning sker kontinuerligt genom:

 • Samtal och diskussioner.
 • Kompletteringen av olika läsförståelse övningar.
 • Egen produktion av texter efter exempel sett under lektionerna.

 

 E-NIVÅ:

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt så att andra förstår.

Du berättar, beskriver och skriver även texter på ett kortfattat och enkelt sätt.

 

C-NIVÅ:

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt så att andra förstår.

Du utvecklar innehållet i dina berättelser genom att beskriva, ge detaljer, åsikter samt förklara händelser med ett varierat språk.

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt genom att använda ordförrådet, tempus och grammatik på ett någorlunda säkert sätt.

 

 A-NIVÅ:

Du uttrycker dig skriftligt och muntligt på ett tydligt och säkert sätt så att andra förstår.

Du skriver texter/berättelser av olika slag med en stil som passar till situationen och har en tydlig struktur.

Du använder rätt tempus i rätt sammanhang

Du använder ett varierat språk som hjälper dig att utveckla innehållet, åsikter och tankar samt göra berättelsen intressant för olika mottagare.

 

 DOKUMENTATION:

 • Lärarens eget material
 • Exempel på texter av olika genrer (recept, att läsa och följa instruktioner, spelregler, fakta texter, vykort, berättelser, dikter, …)
 • Skapade ord-uttrycksgloslistor.
 • Elevens egna texter.

 

Ansvarig Lärare: Sabine Nilsson