Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 0-100

Skapad 2016-10-24 15:57 i Östervåla skola F-6 Heby
Subtraktion med tiotalsövergång
Grundskola 2 Matematik
Nu ska vi arbeta med tiotal och ental inom talområdet 0-100. Vi kommer också att jobba med hälften och dubbelt samt jämna och udda tal.

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Konkretiserade mål:

 • Använda matematiska begrepp samt se hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa problem.
 • Med hjälp av matematik förklara hur du tänker då du löser matematiska uppgifter

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att beräkna addition och subtraktion med tiotal.
 • Din förmåga att förstå dubbelt och hälften.
 • Din förmåga att förstå udda och jämna tal upp till 100.
 • Din förmåga att bilda tvåsiffriga tal av tiotal och ental och förstår deras plats i positionssystemet.
 • Din förmåga att förstå talmönster inom talområdet 0-100.

 

5. Undervisning:

Du kommer att:

 • Delta i muntliga genomgångar tillsammans inför varje nytt område. Vi kommer då att diskutera metoder och begrepp.
 • Arbeta i matteboken Favoritmatematik.
 • Spela spel och jobba med "hundrarutan".

6. Tillämpningsuppgift:

I slutet av arbetsområdet så får du individuellt göra en diagnos. Du får också göra en egen bedömning av ditt arbete. Resultatet av diagnosen och avgör vad du behöver träna mer på samt få större utmaning i.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: