Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2016-10-24 20:40 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 4 Biologi

Innehåll

 

Mål med arbetet

När du arbetar med arbetsområdet ska du utveckla dina kunskaper om naturen på hösten. 

Du ska

 • kunna berätta hur om döda träd och djur bryts ner
 • kunna namnge några nedbrytare och berätta lite mer om någon av dem, daggmask eller gråsugga
 • kunna berätta om hur man komposterar och vad som kan komposteras
 • kunna berätta om olika sätt som frön kan spridas på och då ge exempel på arter med det spridningssättet
 • kunna förklara begreppen frukt, nöt, vinterståndare
 • kunna förklara varför fåglar flyttar på hösten/vintern

Arbetssätt

 • Läsa texter om naturen på hösten gemensamt
 • Lyssna på genomgångar och ta aktiv del av diskussioner.
 • Titta på film om naturen på hösten
 • Bearbeta faktatexter genom sökläsning och skriva svar på frågor.
 • Arbeta både enskilt och i grupp.

Redovisningsform

muntligt och skriftligt

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på dina kunskaper om

 • hur döda träd och djur bryts ner
 • nedbrytare 
 •  hur man komposterar och vad som kan komposteras
 • olika sätt som frön kan spridas på och vilka arter som sprids på de olika sätten
 • begreppen frukt, nöt, vinterståndare
 • varför fåglar flyttar på hösten/vintern

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: