Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika men lika bra

Skapad 2016-10-25 17:20 i Bohus förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Hur är du? Hur är jag? Vi är olika men lika bra .Frågor vi ställer till barnen : Vad gillar du att göra? Vad vill du bli när du blir stor? Vilken är din favoritleksak? Är det någon skillnad på vad killar/tjejer kan göra/leka? Syftet med temat är att göra barnen uppmärksamma på att det är okej att vara och göra olika och att du är bra som du är.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vår barngrupp består av 20 barn, 11 pojkar och 9 flickor. Halva gruppen är barn som har annat modersmål än svenska. Alla dessa olikheter vill vi använda som en tillgång i temat. Vi vill ta reda på vad barnen har för tankar kring olikheter.

 

 

Mål

 

 

 

Omformulering av läroplansmål

Att varje barn accepterar att sitta bredvid alla kompisar i samlingen

Att låta alla vara med i leken

Att berätta om sina tankar och ideer

Att barnen uttrycker och vågar visa känslor

 

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi jobbar i tre olika smågrupper

Låna en sagolåda med tema genus

Samtal med barnen

Ta kort

Skapande och utforskande aktiviteter

Vi använder oss av våra digitala verktyg

Sagan om djuren i Kungaskogen

Leken

Unikum

 

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: