Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 5

Skapad 2016-10-25 20:35 i Stavby skola Uppsala
Grundskola F
Vi vet alla att vi mår bra av att röra på oss! Ett tillfälle att röra på sig är under idrottslektionerna och det ska vi göra!

Innehåll

Idrott och hälsa under höstterminen

Innehåll

Under terminen kommer vi bland annat att:

 • Röra på oss varje lektion :-) 
 • Träna på att läsa kartan och olika karttecken.
 • Orientera i skogarna runt skolan.
 • Leka lekar i skogen.
 • Öva på samarbete i bl.a. lekar och lagsporter.
 • Göra och träna på olika övningar med kroppen, t.ex. i redskapsgymnastik, hinderbanor och lekar.
 • Träna på teknik och regler i olika boll-och racketsporter.
 • Träna på att röra oss till musik i uppvärmningar och danser.
 • Göra ett simtest.
 • Prata om bad-båt-och isvett.
 • Träna på att kasta livboj.
 • Lärs oss mer om hur man förebygger skador.

Bedömning

Jag kommer titta på hur du:

 • Deltar i olika lekar och sporter.
 • Anpassar dina rörelser till de aktiviteter vi gör.
 • Samarbetar med dina kompisar.
 • Läser kartan under orienteringen.
 • Rör dig till musik.
 • Utför simningen, teknik och uthållighet.
 • Resonerar kring hur man förbygger skador.

Se också matrisen.

 

 

 

Matriser

Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk5

Kunskapskrav

Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Delta i aktiviteter och anpassa rörelser
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. I t.ex. spökboll deltar du utan att bidra till förbättrat spel.
Du är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. I t.ex. spökboll passar du lagkamrater som står i bättre position och bidrar på så vis till att spelet blir bättre.
Du har ett aktivt deltagande i lekar/spel. Du kommer med egna strategier/metoder som medverkar till att aktiviteten når sitt syfte. I t.ex. spökboll kommer du med taktiska lösningar som förbättrar spelet för det egna laget.
Vid t.ex. redskapsgymnastik, hinderbanor och lekar rör du dig någorlunda rytmiskt och med balans. Du rör dig till viss del med avspända och konsekventa rörelser, har lite stelare rörelseövergångar.
Vid t.ex. redskapsgymnastik, hinderbanor och lekar rör du dig med god rytm, precision och balans. Du rör dig till viss del med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna.
Vid t.ex. redskapsgymnastik , hinderbanor och lekar rör du dig med mycket god rytm, precision och balans. Du rör dig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna.
Anpassa rörelser till musik
Du kan till viss del röra dig i förhållande till musikens grundpuls och olika rytmer. Du kan till viss del anpassa rörelser till syfte och sammanhang (Traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram).
Du har god förmåga att röra dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Du kan anpassa dina rörelser till syfte och sammanhang (Traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram).
Du har mycket god förmåga att röra dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Du kan enkelt anpassa dina rörelser till syfte och sammanhang (Traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram).
Simma
 • Idh  E 6
Eleven kan simma 200 meter varav minst 50 meter i ryggläge med godtagbar teknik.
Eleven kan simma 200 meter varav minst 50 meter i ryggläge med god teknik.
Eleven kan simma 200 meter varav minst 50 meter i ryggläge mycket god teknik.
Orientera sig i bekanta miljöer
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Eleven kan till viss del orientera sig i närmiljö utanför skolgården. Kan med viss hjälp passa kartan rätt och hitta till kontroller.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården. Kan självständigt passa kartan rätt och hitta ett flertal kontroller.
Eleven kan effektivt och med god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården.Kan självständigt passa kartan rätt och effektivt hitta flera kontroller efter en genomtänkt bana.
Förebygga skador
 • Idh  E 6
Du kan beskriva hur man förbygger skador vid t.ex. lekar och idrotter på ett enkelt sätt genom att ge några exempel.
Du kan beskriva hur man förbygger skador vid t.ex. lekar och idrotter på ett utvecklat sätt genom att resonera kring orsaker och konsekvenser.
Du kan beskriva hur man förbygger skador vid t.ex. lekar och idrotter på ett välutvecklat sätt genom att resonera i flera led kring orsaker och konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: