Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Christmas play

Skapad 2016-10-26 07:21 i Östergårdsskolan Halmstad
A Christmas play with a character for each and every one.
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are going to put together a Christmas play! Who's in?

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med lärområdet är att eleverna ska bli mer förtrogna med att formulera sig i tal samt utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att varierar, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga berättelser
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Bedömning

Eleverna bedöms mot kunskapskraven

  • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  • Formulera sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Eleverna bedöms formativt under arbetets gång och summativt i slutet av terminen.

Konkretisering av mål

Eleverna arbetar både enskilt, i mindre grupper och i helklass med att sätta upp en kortare pjäs. När man inte har en aktiv roll eller uppgift med produktionen arbetar man med individuellt anpassade uppgifter för att stärka språket genom att exempelvis fördjupa och vidga den egna ordbanken, meningsbyggnad, intonation och uttal. Arbetet utgår dels från elevens egna intressesfär och dels utifrån var behov enligt nulägesanalys. Eleverna får göra en självbedömning på vad de själva behöver utveckla och lärare förstärker eller kompletterar.

Arbetssätt

Eleverna ska ges möjlighet att

  • utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska i tal
  • utveckla sin förmåga att lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga
  • använda och ta del av uttrycksformer såsom drama
  • använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande

Dokumentation

Elevernas självbedömning utgör utgångspunkten och startpunkten för arbetsområdet, uppgifterna blir dokumentationen av kunskapsutvecklingen samt det digitala material som dokumenterar dramat.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: