Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfatta och recensera skönlitteratur

Skapad 2016-10-26 09:56 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Under skolåret har alla elever till uppgift att alltid ha en bok på gång, och när denna bok har lästs ut så ska man visa på läsförståelse genom att skriva en bokrecension som sedan läggs in på vår gemensamma blogg http://tuna7an.blogspot.se
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Du ska läsa, sammanfatta och recensera en en skönlitterär berättelse. Du ska läsa några kapitel i taget. Därefter sammanfattar du kort det som du har läst och när du är klar sätter du ihop dina texter till en sammanfattning. Då skriver du också vad du tyckte om berättelsen, d.v.s. ett omdöme om hela verket. Sedan ska du återberätta presentera din recension muntligt. Redovisning fredag v. 45.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Att kunna läsa skönlitteratur som är anpassat efter ålder och nivå är viktigt för språkutvecklingen. Det är också viktigt att kunna behärska olika sorters texter, som exempelvis recension. Detta är en färdighet som du kommer ha nytta av i många olika studier, både i grundskolan och senare i gymnasiet. 

Under arbetet med detta kommer vi att utveckla följande förmågor:

 

Innehåll och arbetsformer

Vi kommer under förberedelserna arbeta med följande: •

 • Genomgångar av hur en recension är uppbyggt
 • Tips på vad man skall tänka på när man skriver en recension (sammanfattning, omdöme osv).
 • Du kommer att få läsa boken/böckerna under lektionstid och dessutom få boktips
 • Först skriver du en sammanfattning av boken /böckerna (om det är en serie) och därefter skriver du en recension.
 • Till sist ska du ge en muntlig recension av berättelsen.

Bedömning

Under bedömningen kommer vi fokusera på följande:

 • Du ska veta vad en recension är för någonting.
 • Kunna skriva både en sammanfattning och en recension. 
 • Kunna använda dig av citat och nämna centrala händelser i boken för att visa på läsförståelse.
 • Ditt skriftspråk och talspråk i den skriftliga och muntliga presentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

SvA
Läsa och skriva om skönlitteratur - Svenska som andraspråk

Läsa och analysera

F
E
C
A
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur fö olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skriva

F
E
C
A
formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
välja och använda språkliga strategier,
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: