Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik i min närmiljö. 2017/18

Skapad 2016-10-26 10:01 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med trafikvett, lära oss enkla trafikregler, att känna igen trafikmärken och att upptäcka farliga platser i trafiken med elevernas skolväg som utgångspunkt.
Grundskola 2 Bild SO (år 1-3) Musik Teknik Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du att få delta i samtal om olika trafikfrågor som t.ex. vilka trafikregler som gäller när man som trafikant går och cyklar i trafiken och lära dig vad som är viktigt för att din skolväg ska vara så säker som möjligt. Vi kommer att använda din egen skolväg som utgångspunkt. Du kommer att lära dig känna igen trafikmärken och trafikregler som alla ute i trafiken bör känna till.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet trafik kommer du att utveckla din förmåga att se betydelsen av hur människor samarbetar i trafiken så att det fungerar för alla att ta sig fram säkert. Du kommer också att få fundera över vilka platser som kan vara särskilt farliga längs din egen skolväg. Du ska utveckla din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp inom området trafik.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

     

 • ge exempel på hur man beter sig säkert i trafiken och vad man bör ha kunskap om.
 • dokumentera med egna texter, ritade skisser och bilder eller bilder på I-pad, där du iscensätter olika trafik-situationer med dig själv och kamraterna som modeller.
 • ge exempel på farliga trafikplatser längs med din skolväg och hur du förklarar varför du valt dessa platser.
 • undersöka verkligheten med hjälp av mentala och fysiska kartor över närområdet och skolvägar.
 • använda rumsliga begrepp som plats, läge, gräns, väderstreck...

 

 

 Detta gör vi genom att :

 • lyssna på dig när du samtalar med andra om olika trafikfrågor, hur du kan trafikmärken och din kunskap om reflex. 
 • läsa dina texter tillsammans med dig individuellt och i grupp.
 • gå på bildpromenader i dina bilder(ritade eller fotograferade) och lyssna på hur du förklarar din tankar. 

 Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta: 

 • samtala om trafikregler och trafikmärken
 • samtala om säkerhet i trafiken och olika trafiksituationer.
 • skriva enkla texter om trafik med penna eller I-pad
 • skapa bilder med penna eller I-pad 
 • se på filmer kring olika trafikfrågor
 • dokumentera på olika sätt med bild och text.
 • vara ute i trafiken
 • vägleda dig om hur du kan skissa t.ex. din skolväg och hur du kan berätta med rumsliga begrepp ( plats, läge, gräns... väderstreck)
 • använda oss av Trafikkalendern och arbeta med väl anpassade frågor om trafik genom olika årstider.
 • integrera trafik-temat i olika ämnen.

 

          Funderingar:

 • hur man ska gå över vägen
 • vad som händer om man råkar blir påkörd av
 • hur man gör för att cykla säkert
 • hur man kan få hjälp med att förändra farliga platser i trafiken.
 • hur min cykel ska vara utrustad

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: