Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-16: NO(Te/Fy) åk 6 - Vetenskapsmän-upptäckare och brobygge

Skapad 2016-10-26 13:03 i Valhallaskolan Halmstad
Under vecka 45-49 kommer vi arbeta med att planera och genomföra ett brobygge samt att ta reda på mer om några kända vetenskapsmän och upptäckare.
Grundskola 6 Fysik Teknik
Arbetsområde v.45-49.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med undervisningen är:

(se syftet nedan)

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

(se centralt innehåll)

Bedömning

- Bedömning kommer ske utefter nedanstående kunskapskrav.

Konkretisering av mål

Eleven ska kunna:
- ge exempel på konstruktioner som finns i vår vardag, hur är de uppbyggda och av vilket material. (Olika typer av broar, byggnader m.fl).

- tillsammans i gruppen skapa en planering med hjälp av text och bild där målet är synligt.

- bygga/konstruera en bro.

- delta i att komma med förslag och ideér som gör att brobygget går framåt.

- föra loggbok om brobygget.

- söka fakta om en vetenskapsman eller upptäckare.

- dokumentera fakta som är relevant för uppgiften.

- använda fakta som är relevant för det du ska skriva om, beskriva källornas användbarhet till uppgiften.

- (redovisa om en vetenskapsman eller upptäckare i grupp för klassen.)

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta på följande sätt i detta arbetsområdet:
- Titta på film och ha genomgångar.

- Diskutera i grupp och i helklass.
- Planera upp brobygget i text och bild/skiss.
- Konstruera/bygga en bro utifrån en planering och skiss.
- Föra loggbok om arbetsgången - VAD-HUR-VARFÖR?
- Testa och utvärdera brobygget.
- Arbeta enskilt och i grupper.

- Välja en vetenskapsman eller upptäckare att ta reda på mer om.

- Källkritiskt söka information och skriva egna faktatexter om en egen vald vetenskapsman eller upptäcksman.

- använda olika stödmallar/stödstrukturer för att samla information.

- Skriva faktatext med tydlig mottagare.

- (redovisa om en vetenskapsman eller upptäckare i grupp för klassen.)

 

Dokumentation

 • All dokumentation rörande bedömning och planering sker på Unikum. Du finner bedömningen i två olika matriser: HT-16 NO: Brobygge och HT-16 NO: vetenskapsmän och upptäckter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: