Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram 4alfa och beta

Skapad 2016-10-26 16:34 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matematik åk4 alfa och beta
Grundskola 4 Matematik
Vi ska arbeta med tid, tabeller och diagram under en period där fokus kommer att ligga på innehållet nedanför. Vi börjar arbeta med att lära oss olika enheter av tid och räkna med tid. Avläsning av enkla tabeller som stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram. Samtidigt som vi går in i en ny fas så fortsätter vi att jobba på individuella nivåer, det vill säga att man arbetar utifrån sin egna förmåga och tränar extra på det som läraren instruerar

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centralt innehåll

Vad säger läroplanen?

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av tid och längd
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Vad ska vi lära oss?

 • Kunna olika enheter för tid
 • kunna räkna med tid
 • kunna skriva datum på olika sätt
 • kunna läsa av enkla tabeller
 • kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

Vilka förmågor ska vi utveckla?

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Bedömning - Hur ska vi visa våra förmågor och vad vi lärt oss?

 • Genom muntliga redovisningar
 • Genom diskussioner
 • Genom skriftliga uträkningar och förklaringar
 • Genom din dokumentation i din lärlogg
 • Genom avklarade uppdrag på Nomp

Begrepp

Dygn, minuter, sekunder, halvtimme, kvart, digital, analog, år, månad, vecka, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: