Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Fy8 PP Optik ht16

Skapad 2016-10-26 18:15 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik
För ett tag sedan köpte jag nya byxor som jag tyckte passade perfekt med en skjorta jag redan hade. Spegelbilden i provrummet visade att de passade bra ihop och därför blev min besvikelse stor när jag senare hade kläderna på mig på stan och märkte att färgen på byxorna inte var den samma som i butiken. Har ni också råkat ut för det? Hur kan det bli så?

Ljuset - En gåta som fysiken inte riktigt har löst! Dock har vi skapat modeller för ljus som kan hjälpa oss att förklara varför skuggor uppkommer och vad som händer då ljuset träffar ytor av olika material. Den kunskapen har använts i krig, forskning om cellen och sökandet i universum. Kunskap som hjälpt dig och hela mänskligheten.

Det får vi ta och lära oss mer om.

Innehåll

Mål

Genom gemensam laboration ska vi utveckla vår förmåga och förståelse för hur man genomför en systematisk undersökning.

Att förstå hur olika uppfinningar påverkat vetenskapen och människornas vardag.

Arbetets innehåll

Vi ska arbeta med att skapa förståelse för hur:
- ljuset utbreder sig
- vad en ljuskälla är
- hur och varför skuggor uppkommer
- hur man kan rita avbildningar
- vad som händer när ljuset träffar plana och buktiga speglar
- hur linser och ytor ändrar ljusstrålars riktning när de passerar
- ljuset genom ögat
- ljus i teknikens tjänst
- förklaring av vad ljus är
- förklara varför föremål har olika färg

Arbetssätt och redovisningsform

Vi inleder med fakta om ljusvågor, reflektion, strålgångar mm så att vi tillsammans skapar en teoretisk grund och förståelse för ljusets egenskaper och fysikaliska fenomen. Detta kommer ni använda när ni sedan gör systematiska undersökningar om ljusets egenskaper samt dokumenterar resultat och enskilt skriver efterföljande välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.

Avsnittet ska redovisas genom laborationsrapporter där du visar att du kan förklara vardagliga företeelser och koppla det till ljusets egenskaper.

Visa din kunskap - Bedömning

I bedömningen ingår att du ska kunna genomföra laborationer och dokumentera dem, kunna använda fysikens begrepp för att kunna föra resonemang om ljusets olika fenomen.  

Reflektion

Hur har du bidragit till genomförandet och utvecklandet av systematiska undersökningar?
Hur har du arbetat med din faktainlärning för att kunna föra egna resonemang kring ljusets förklaring av fysikaliska fenomen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fg LPP-Optik Ht13

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Aspekt 8
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Aspekt 9
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 10
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Aspekt 14
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: