Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa - Lek, spel och rörelse

Skapad 2016-10-26 18:59 i Tågaborgsskolan Helsingborg
I arbetsområdet lek, spel och rörelse kommer eleverna få arbeta med att utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Det innebär att eleven ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i gymnastik, rörelse, lekar och bollsporter.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Under detta moment får eleven prova på olika slags aktiviteter inne och ute med fokus på rörelse: friidrott, redskapsgymnastik, rörelsebanor och olika lekar. Eleven får arbeta med att utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och anpassa rörelserna till det. Detta är något som kommer att återkomma under läsåret i olika moment vi gör.

Innehåll

Mål med arbetet

Målet är att eleven ska kunna använda sammansatta rörelser tillsammans med olika former av redskap samt anpassa rörelserna till de olika aktiviteterna.  

Arbetsgång

Vi kommer praktiskt arbeta med:

 • Friidrott
 • Uppvärmningslekar
 • Redskapsgymnastik
 • Rörelsebanor

Vi kommer diskutera kring:

 • Uppvärmningens betydelse
 • Olika rörelser 
 • Skaderisk vid olika aktiviteter

 

 

Bedömning

Förmågan att kunna delta och använda sammansatta rörelser utvecklas och bedöms under läsåret. Det innebär att eleven i handling ska kunna använda sammansatta rörelser tillsammans med olika former av redskap samt anpassa rörelserna till de olika aktiviteterna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Lek, spel och rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lekar
Delaktighet och anpassning av rörelser i olika lekar
Jag deltar med hjälp av pedagog i lekar
Jag är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.
Jag är delaktig och väljer strategier som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Jag är delaktig i olika lek-/spelfaser och väljer effektiva strategier som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Samspel
Jag har utan hjälp svårt att samspel med andra personer i olika lekar och rörelser.
Jag deltar i ett begränsat samspel med andra personer i olika lekar och rörelser
Jag deltar i samspel med andra personer i lekar och olika rörelser.
Jag deltar i ett utvecklat samspel med andra personer i olika lekar och rörelser.
Redskap/rörelse
Målmedvetenhet och säkerhet
Jag vågar ännu inte genomför rörelsen.
Jag utför rörelsen med viss tvekan och flera försök kan behövas.
Jag utför rörelsen utan tvekan och kan upprepa den med likartat resultat.
Jag utför rörelsen målmedvetet utan tvekan och jag kan upprepa den med samma resultat.
Rytm och balans
Jag utför rörelsen med hjälp av pedagog men utan rytm, balans
Jag utför rörelsen med viss rytm och balans.
Jag utför rörelsen med relativt god rymt och balans.
Jag utför rörelsen med god rytm, precision och balans.
Kraftinsats
Jag utför rörelsen utan tanke på arbetskraften
Jag utför rörelsen till viss del ekonomiskt med delvis avvägd kraftinsats
Jag utför rörelsen till övervägande del ekonomiskt med avvägd kraftinsats
Jag utför rörelsen ekonomiskt med väl avvägd kraftinsats
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: