Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Eld & Vatten

Skapad 2016-10-26 20:44 i Strandängsskolan 7-9 Båstad
Grundskola 7 Fysik Kemi Biologi
Vi undersöker vad eld är och vad som krävs för att ett material ska brinna. Vi diskuterar det livsnödvändiga vattnet och hur detta ingår i allt levande. Vi lär oss olika metoder för att för att separera ämnen från varandra, bland annat rening av vatten och hur man släcker bränder genom att tillämpa brandtriangeln. Under denna period kommer vi att arbeta med systematiska undersökningar och dokumentera vårt arbete i laborationsrapport. Vi kommer att jobba med systematik, göra en sak i taget och att tänka på risker och säkerhet vid laborationer.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen Kemi

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• Genomföra systematiska undersökningar

• Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

 Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Separations-och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

 

 

Dessa moment bedöms

- Laborationsarbete

- Laborationsrapporter

- Planering av egen undersökning

- Test på "Förbränning, eld & vatten"

 

Tidsplan (med reservation för förändring)

v.42 regler, säkerhet, material

 

v.43 regler, säkerhet, handhavande av material, lab 1, rapport, respons/matris, förbränning, Film (Struten : Vad är eld?)

Läxa v.45: Film (Svenska uppfinnare & uppfinningar: Säkerhetständstickan) + frågor, Ta med hörlurar till torsdag v.45

 

v.45  Lab 2, rapport, respons, Läs s.143-148, 130 (Förbränning av fossila bränslen)133 (förbränning av Biobränslen), 117 (förbränning av kolväte) Klarar du detta s.149 A (3, 5, 6, ) B (1, 2, 3,)  fakta till rapporten-bra källor, Diskussion brandtriangel

Läxa v.46: Film (Fasta ämnen, vätskor och gaser)

 

v.46 Film (Vatten: Vi lär oss om: Kroppens Kemi), Lab 3, rapport, respons, genomgång, Egna planeringar, film http://urskola.se/Produkter/193722-Forsta-kunskapskraven-Fragestallningar-for-systematiska-undersokningar

Läxa: Läs s.66-70, Klarar du detta A & B

 

v.47 Film (Vatten - en global utmaning), instuderingsuppgifter, genomgång vattenrening

Läxa: Läs på inför planering av egen laboration & test

 

v.48 Planering egen laboration, test på fredagen

 

Lab 1 - Kan man koka vatten, Ljuset i cylindern

Lab 2 - Filtrering, kromatografi, extraktion

Lab 3 - indunstning, destillation

 

Dokumentation

Efter avslutat arbetsområde kan du se din bedömning i matrisen. Jag vill även att du kommenterar din egen insats. Därefter ger jag dig respons och en framåtsyftande kommentar.

Matriser

Fy Bi Ke
Kunskapskrav kemi

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: