Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov 1 i matematik år 9 ht 2016

Skapad 2016-10-26 21:12 i Apalbyskolan Västerås Stad
Resultatredovisning av prov 1 i matematik år 9
Grundskola F – 9 Matematik
Under hösten i årskurs 9 har vi arbetat med beräkningar av tal i olika former. Det har bl a handlat om taluppfattning, beräkningar med decimaltal, negativa tal och med tal i bråkform. Vi har dessutom arbetat med tal i grundpotensform, med prefix och med kvadratrötter.

Provet består av två delprov. Det ena består av uppgifter som utförs utan miniräknare. Det andra delprovet består av uppgifter med problemlösning och där miniräknare är tillåten. På detta delprov krävs att du redovisar dina lösningar så tydligt du kan. Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömning.

Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Innehåll

Matriser

Ma
Prov 1 i matematik år 9 ht 2016

Provbetyg för provet som helhet

F
E
D
C
B
A
Betyg

Ma
Beräkningar med positiva tal

Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
171 Prioriteringsregler
90 Subtraktion med decimaltal
98 Division med tal som innehåller nollor
166 Använda överslagsräkning
159 Multiplicera tal i decimalform
165 Dividera med decimaltal
108 Uppskatta och jämföra tid, enhetsomvandling
138 Beräkningar med hastighet

Bråk

Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
151 Förståelse för bråk som del av helhet
167 Division med bråktal
151 Addition med bråk som har olika nämnare

Negativa tal

Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
149 Tallinjen
152 Addition och subtraktion

Tal i potensform

Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
134 Skiva tai i grunpotensform
169 Beräkningar med tal potensform
154 Kvadratrötter

Problemlösning

  • Ma  E 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  • Ma  C 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  • Ma  A 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
Problemlösning

Kommunikation (Hur du redovisar dina lösningar)

  • Ma  E 9   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  • Ma  C 9   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  • Ma  A 9   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
Redovisningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: