Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ond, Bråd, Död SV

Skapad 2016-10-27 08:19 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska
Under temat Ond, Bråd, Död kommer vi att skriva, läsa och diskutera.

Innehåll

Veckoplanering

v.41

Första veckan på temat kommer vi att spendera på ett utdrag ur romanen "Pojken i randig pyjamas". På det utdraget ska ni göra en textanalys utifrån ett antal frågor. Det här kan ses som en introduktion inför skräcknovells-skrivningen. Ni ska nämligen ha samma frågor i åtanke när ni skriver er novell, och senare när en klasskamrat läser er text ska de även kunna urskilja svar på dessa frågor.

Frågorna som ska finnas med i novellen är som följer:

 • Vem är berättaren i skräcknovellen? (vems perspektiv utgår det ifrån, ändras det?)
 • Vem vänder sig texten till? (är det en skräckhistoria för barn, eller för ungdomar/vuxna? Hur kan du se det?)
 • Är det något speciellt tema, budskap eller motiv i novellen?
 • Hur beskrivs huvudpersonerna?
 • Vilken relation har karaktärerna till varandra?
 • Hur skildras miljön som de befinner sig i?
 • Hur vet ni att det är en skräcknovell?

v.42-v.47

Under veckorna 42 till och med 47 kommer vi att börja med en ny skrivuppgift.

Vi kommer att göra en omskrivning från ett textformat till ett annat, genom att läsa utdrag ur olika typer av skräcklitteratur och sedan använda handlingen för att skriva en tidningsartikel, vi kommer också att skriva en skräcknovell. Ni måste göra minst en av uppgifterna på svenska och en på engelska men ni får välja vilken ni vill göra på vilket språk.

 

v.44
Vecka 44 är det HÖSTLOV.

 

v.45

Under vecka 45 och framåt börjar vi även med muntliga nationella proven i Matte, Svenska och Engelska.

Krav på tidningsartikeln

Artikeln ska:

 • Ha en passande rubrik som lockar läsare.
 • Ha en ingress (som skrivs med fetstil och som ska locka läsaren att läsa vidare)
  • En ingress är ofta relativt kort och lite sammanfattande och tar upp de mest intressanta delarna av artikeln för att just locka läsaren att läsa vidare.
 • Ha brödtext (själva huvuddelen där man förklara vad som har hänt)
  • I brödtexten förklarar man mer på djupet vad det är som har hänt och vad det här innebär, man kan se det lite som en faktadel.
 • Vara minst en sida lång och max två.
 • Ha styckeindelning.
 • Ha ett tydligt avslut

 

Krav på skräcknovellen för åk 9

Novellen ska:

Ha en titel

Ha styckeindelningar

Vara minst en och en halv sida lång, för att ni ska hinna skapa spänning.

Ha tydliga kopplingar till skräcktemat.

Ha en röd tråd.

 

v.48-Jul

Under v.48 kommer ni att få läsa en kamrats skräcknovell och svara på frågor (som står ovan i planeringen under v.41). Ni kommer på samma gång att ge dem kamratrespons.

 

Fortsättning följer...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: