👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metaller och elektrokemi åk 9

Skapad 2016-10-27 09:13 i Duveds skola Åre
Här arbetar vi med metaller och elektrokemi.
Grundskola 9 Kemi
Elektrokemi: Vi ska lära oss om atomer, joner, ädla och oädla metaller. Galvaniska element, ackumulatorer, batterier. Korrosion. Elektrolys. oxidation och reduktion.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället
• Människans användning av energi- och naturresurser samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Metod

Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Diskussioner.
 • Laborationer med labbrapportskrivning.
 • Arbeta med text och frågor i arbetsboken.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
 • Ett aktivt deltagande i laborationer
 • Skrivna labbrapporter
 • Skriftligt prov.
Vad borde du kunna

 • Känna till atomens uppbyggnad – elementarpartiklar
 • Förklara hur positiva och negativa joner bildas
 • Förklara vad oxidation och reduktion betyder
 • Förklara spänningsserien - vad är det som händer när en metalljon och en metallatom finns i närheten av varandra ( Fe – jon och Cu –metall, Cu -jon och Fe-metall)
 • Förklara vad elektrolyter är för ämnen
 • Förklara vad processen korrosion innebär och hur kan man skydda metaller mot den
 • Förklara hur ett galvanisk element fungerar
 • Förklara hur ett batteri är uppbyggt och dess funktion
 • Förklara vad händer under elektrolys av saltsyra och andra elektrolyter. (anod och katod- reaktion)