Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material Stjärnan

Skapad 2016-10-27 09:26 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
2017-06-16

Innehåll

  1. Miljö och material

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

10/2-16: Vi har en ständig förändring av leksaker på avdelningen, eftersom barngruppen ändras och utvecklats. Vi tar bort några leksaker och lägger till några. Vi har en mysig och rofylld inredning som ändras med årstiderna. 

27/10-16

Vi förändrar ständigt vår miljö efter gruppens behov. Vi byter ut materialet efter behov. Vår miljö är mysig och rofylld, som vi ändrar efter årstiderna. 

Vi har en tanke att ändra på avdelningen genom att göra ateljé i vårt samtalsrum och byggrum i nuvarande ateljé. Vi känner att vi behöver fler rum för att kunna dela upp gruppen och skapa en lugnare tillvaro för barnen i leken. 

2017-06-16

Vi fortsätter att arbeta med och förändra vår miljö för att hela tiden förbättra den. Vi har ändrat om på avdelningen och fått ett nytt byggrum vilket har skapat en lugnare miljö där barnen kan dela upp sig i fler rum.

Vi samtalar ständigt med barnen om vikten av att vara rädda om vår miljö, både inne och ute utifrån umgängesreglerna. 

Vi arbetar aktivt med att sänka ljudnivån. Vi har spelat In ljud från lek För att konkret visa barnen hur högt ljud vi vistas i under dagen.Vi har tillsammans med barnen bestämt regler för hur vi tillsammans ska sänka ljudnivån. 

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi anser att vi har en inbjudande lekmiljö. Vi gör ibland nya små Lek- torg, som stimulerar barnens lek. Vi förändrar och ändrar om för att hitta den optimala lekmiljön.

10/2-16: Se ovan + att vi dagligen måste gå ut med någon del av gruppen för att få en lugnare situation inomhus.

27/10-16

Vi ska ändra i rummen och använda oss av ett nytt rum för att göra miljön bättre för barnen. Vi behöver kunna dela upp oss mer än vi kan i dagsläget  för att skapa en bättre lekmiljö. Vi ändrar och byter ut hela tiden efter gruppens behov. 

2017-06-16

Se ovan. Genom att ändra på avdelningen, vårt arbete med ljudnivån och våra samtal med barnen har vi ökat kvalitén på vår verksamhet. 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Vi anser att vi har en harmonisk och lugnande lekmiljö

10/2-16: se ovan, men vi har en liten "fladdrande" barngrupp, något yngre. Så vi har diskuterat att introducera och berätta vilka olika saker och lekar som vi kan erbjuda på avdelningen. Ev trycka upp de olika lekarna på bilder.

27/10-16

Vår nuvarande barngrupp behöver mer vuxenstöd i leken än förra gruppen, detta pga att åldern i gruppen är lägre än tidigare år. Vi behöver hela tiden  ändra miljön efter gruppen och det försöker vi göra. 

Vi ska ändra om i rummen också, se ovan. 

2017-06-16

Vi har nu genomfört förändringen med rummen, vilket har resulterat i en lugnare miljö. Barngruppen har mognat lite vilket gör att de stannar kvar längre i leken och det är lugnare på avdelningen. Vårt arbete med örat och ljudet har också resulterat i en medvetenhet hos barnen tex vid maten och i leken.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
vi är nöjda med vår miljö, men den är i ständig förbättring och förändring. 10/2-16: se ovan. 2017-06-16: Vi har förändrat vår miljö och upplever en positiv förändring.
Nivå 6

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material Stjärnan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: