Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik

Skapad 2016-10-27 10:08 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Fysik
När man har sprungit en längre sträcka så kan man känna att man behöver fylla på kroppen med något energirikt att äta, man har ju gjort av med en massa energi. Egentligen har energin bara omvandlas från en form till en annan. Den kemiska energin i maten omvandlas till rörelse energi. Maten i sin tur kommer ursprungligen från växter som fått den från solen via strålningsenergi. Detta kommer vi att undersöka mer.

Innehåll

I det här momentet kommer ni att lära er mer om energi, energiomvandlingar och hur olika energikällor fungerar. Ni kommer också lära er mer om energikällornas fördelar och nackdelar samt träna er på att argumentera utifrån olika perspektiv.

Några nyckelbegrepp:

Energi och elektricitet

Ohms lag, samt betydelsen av spänning, ström och resistans.

Samband magnetism och elektricitet, och hur vi människor utnyttjar detta i motorer, generatorer och elmagneter.

Atomens inre, kärnkraft, radioaktivitet och strålning.

Olika metoder att framställa elektricitet, dess fördelar och nackdelar.

Se mer planering i google classroom, samt den presentation som finns där.

 

 

 

Matriser

Fy
Fysik matris Lgr11

Använda kunskaper i fysiken för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
K1 Genom samtal och diskussion kunna ta ställning och motivera samt se konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Åsikter och argument
K2 Framföra och bemöta åsikter och argument.
I diskussioner som rör energi, teknik, miljö och samhälle ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussioner som rör energi, teknik, miljö och samhälle ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner som rör energi, teknik, miljö och samhälle ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra en laboration
K5 Följa instruktioner och planera laboration.
Du genomför laborationerna enligt instruktion. Bidrar även till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser) och planeringar i samband med dessa.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar enkla frågeställningar (hypoteser) och planeringar i samband med dessa som efter viss bearbetning går att använda sig av i praktiken.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar dessutom enkla frågeställningar (hypoteser) och planeringar i samband med dessa som direkt går att använda sig av i praktiken.
Genomförandet av laboration
K6 Säkerhet
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och på ett ändamålsenligt sätt.
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Reflektion över laboration
K7 Jämföra resultat och dra slutsatser
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Reflektion över laboration
K8 Rimlighet och förbättringar
Du för ett enkelt resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för ett utvecklat resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för ett välutvecklat resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation av laboration
K9 Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap
Kunskaper och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om energi, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: