Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemska reaktioner

Skapad 2016-10-27 11:03 i Killebäckskolan 7-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Kemi
Kemi

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

När du arbetat med kemiska reaktioner kan du:

Kunna ge vardagliga exempel på hur ämnen omvandlas och förklara vad en kemisk reaktion är
Förstå skillnaden mellan en fysikalisk omvandling och en kemisk reaktion
Kunna ge exempel på reaktioner med syre och vad som bildas
Förstå varför förbränning av kol ibland ger koldioxid och ibland kolmonoxid (vad är det för en gas)
Veta att när väte brinner bildas vatten
Kunna beskriva reagens på syre, koldioxid, vätgas
Kunna rangordna gaserna syre, koldioxid, helium och väte efter hur tunga de är
Förstå att rost bildas genom en kemisk reaktion och hur rost kan förhindras
Förstå varför ämnen reagerar snabbare med syre i ren syrgas eller om de finfördelas
Kunna varför föremål av aluminium inte förstörs av luft
Kunna berätta om ren koppar och olika föreningar med koppar och syre
Veta varför bildningen av järnsulfid är en kemisk reaktion
Förstå varför formler måste balanseras
Skriva balanserade reaktionsformler för enkla reaktioner med syrgas


Undervisningens innehåll: Hur?

Arbetsmetod

Vi kommer under lektionerna

- ha genomgångar med diskussion
- planera, genomföra och dokumentera naturvetenskapliga undersökningar
- ha diskussioner i stora och små grupper
- jämföra och värdera egna och andras lösningar, resonemang och resultat
- läsa och svara på frågor både enskilt och i grupp

-titta på filmer

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att: (Se även bedömningsmatris nedan)- planera, genomföra och utvärdera undersökningar
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen

-förklara dina kemikunskaper i vardag och samhället.Du kommer att bli bedömd


-Kontinuerligt genom arbetsområdet, formativt.
- vid laborationer och undersökningar (ditt sätt att laborera säkert och systematiskt).

- vid en utvärdering av din undersökning, din förmåga att skriva slutsatser och resonera kring felkällor.
- vid skriftliga uppgifter där du får visa att du kan använda begrepp, modeller och teorier inom kemi och förklara kemins användning i vardag och samhället (inlämningar, socrative och en lite större bedömning).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemiska reaktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: