Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål F-2 Rumänska

Skapad 2016-10-27 11:29 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 2 Modersmål
Sa tocam la verzi si uscate! att vara ett riktigt pratkvarn!

Innehåll

 1. mitt lilla värld - familj och skola, dagliga sysslor (vecka 37-40)

 2. vem är jag? - kroppen, livsmedel, dagens meny, hälsovanor (vecka 41-45)

 3. mitt stora värld - hösten: kläder, marknaden med alla höst frukter och grönsaker, färger och vädret (vecka 46-48)

                                    - vintern: kläder, vädret och traditioner (vecka49-50)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: