Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse.

Skapad 2016-10-27 12:45 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi ska under de sista veckorna på terminen lära oss nya begrepp som exempelvis; tyngdkraft, friktion, jämvikt och tyngdpunkt. Du kommer med hjälp av olika experiment på skolgården och i klassrummet få uppleva och lära dig om kraft och rörelse.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt/Metod

Vi kommer att arbeta med de här begreppen:

 • Tyngdkraft
 • Tyngdpunkt
 • Jämvikt
 • Balans
 • Friktion

 

Vi ska:

 • Läsa och skriva faktatexter
 • Titta på filmer 
 • Samtala och diskutera
 • Prova på de olika begreppen på olika sätt

Bedömning

Efter avslutat tema ska du kunna:

* Samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt.

* Göra enkla fältstudier och följa enkla instruktioner.

* Känna till de fem begreppen (se ovan). 

* Känna till någon känd vetenskapsman som vi har tagit upp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO
Kraft och rörelse.

Inte Godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppen
Eleven kan med hjälp av exempel förklara de begrepp som vi har gått igenom.
Genomföra undersökningar
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: