Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål åk 7-9 rumänska

Skapad 2016-10-27 13:08 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Upptäck litteratur skriven på rumänska

Innehåll

 1. Äntligen skola!  (vecka 37-39) Scrisoare - Ana Blandiana - literär text i vers och prosa- att skriva brev, e-mail, vykort, att använda informellt språk

• Textul literar în versuri • Cartea poștală • Cererea politicoasă • Relatarea unei întâmplări trăite • Substantivul • Adjectivul • Scrierea corectă

A doua lecție: Pinocchio în Țara Jucăriilor, adaptare după Carlo Collodi  • Textul literar în proză – textul narativ • Descrierea • Invitația • A șul
• Prezentarea unei cărți • Verbul • Pronumele • Ortogra e și punctuațieLecția de evaluare inițială: Vizita lui Winnie, adaptare după A.A. Miln

            2Pratkvarnar(vecka 40-43) - Vorbim pe saturate- Un delfin bine crescut- Carlo Collodi - att göra ett presentation, att använda argumentation och improvisatio• Dialogul • Inițierea și menținerea unui schimb verbal • Formularea de solicitări formale și informale • Cuvântul – formă și conțin

A doua lecție: Secretele unei prezentări reușite • Prezentarea – oferire de informații referitoare la universul școlar/extrașcola• Caracteristicile unei prezentări

3.Att läsa väl - Sa citim bine (vecka 45-47) att läsa literotur och faktatext

Cartea – obiect cultural • Compunerea • Planul compunerii Ortografie și punctuație (ghilimelele)

A doua lecție: O altfel de bibliotecă, de Dan Rădulescu• Cartea – mijloc de informare • Articolul • Cartea poștală, mesajul text • Substantivul • Semnele de punctuație (punctele de suspensie
    
4

Ett sagovinter  O IARNĂ DE... POVESTE -(TEXTUL LITERAR) (vecka 47-50)

Prima lecție: Darul lui Moș Crăciun, adaptare după T.O. Bobe • Textul literar • Textul literar în proză • Compunerea imaginativă cu început/ sfârșit dat • Adjectivul • Ortogra e și punctuație (apostroful)

A doua lecție: Cum a furat Grinch Crăciunul, de Dr. Seuss • Textul literar în versuri • Scrisoarea • E-mailul • Legătura substantivului cu adjectivul • Ortogra e și punctuație

Lecția de recapitulare: Cronicile din Narnia. Șifonierul, Leul și Vrăjitoarea, adaptare după C.S. Lewis

Lecția de evaluare: Noapte, de Otilia Cazimi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: