👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2016-10-27 13:44 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi arbetar med årstidsväxlingar i naturen, tema bondgården och djur i den svenska naturen.

Innehåll

Tidsplan

18/19

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • genomföra systematiska undersökningar och använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Mål

 • Kunna berätta vilka årstider vi har och om typiska tecken för en viss årstid
 • Känna till några förändringar och anpassningar som vårt utvalda träd gör under de fyra årstiderna
 • Kunna namnge årets månader och till viss del veta vilka månader som hör till respektive årstid
 • Känna till trädets kretslopp
 • Kunna nämna fakta om det djur vi pratat om
 • Känna till ett djurs livscykel
 • Känna igen bondgårdens djur, veta hur de ser ut och vad de äter
 • Känna till vad medlemmarna i bondgårdens familjer kallas
 • Känna till vad djuren producerar
 • Känna till de fyra sädesslagen

Arbetssätt, metod och material

 • Vi är ute i naturen och tittar på årstidsväxlingar och tecken för alla årstider
 • Vi skriver om och ritar bilder som passar in under varje årstid. Vi ser även filmklipp om de olika årstiderna
 • Vi pratar om årstidstecken och gör tankekartor
 • Vi läser faktatexter om djur och skriver i karaktärsschema
 • Venndigram och tankekarta
 • Måla
 • Arbeta själv och tillsammans med andra
 • Tipspromenad
 • Besöka en bondgård

Bedömning

Eleven kan:

 • nämna typiska tecken för en viss årstid
 • nämna förändringar och anpassningar som vårt utvalda träd gör under de fyra årstiderna
 • berätta vilka de fyra årstiderna är och namnge några månader
 • skriva en egen faktatext
 • namnge några djur på bondgården
 • namnge något sädesslag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3