Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2016-10-27 14:05 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 4 – 6 Svenska Fysik Bild
Har du tittat upp på stjärnorna en stjärnklar natt? Nu ska du få studera astronomi det betyder att vi ska studera rymden.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Vi kommer att arbeta med:

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra

Människan i rymden

Hur tider som dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
tidmätning på olika sätt

Satelliter

Historiska berättelser om rymden

Rymdresor

 

 

 

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

se på filmer

titta på bilder

läsa texter

göra ett litet eget arbete

besvara frågor både skriftligt och muntligt

 

Vad som kommer att bedömas.

Du ska kunna:
¤ beskriva himlakroppars rörelse i förhållande till varandra.
¤ Berätta om naturvetenskapliga upptäckter som hjälpt till eller förklarat vår värld samt om deras betydelse för människors levnadsvillkor.
¤ resonera om hur dag, natt, månader, år och årstider uppkommer.

Detta visar du genom att:
¤ delta och dokumentera på lektioner och i de arbeten du genomför.
¤ delta och anteckna vid de filmer vi ser tillsammans i klassen.
¤ delta aktivt i diskussioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Sv Bl
Matris för fysiken och världsbilden; solsystemet, människan i rymden och tidmätning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Egna faktatexter
Du kan använda naturvetenskaplig information i egna texter och i andra sätt att redovisa och anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i egna texter och i andra sätt att redovisa och anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i egna texter och i andra sätt att redovisa och anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Himlakroppar och tid
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några vetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några vetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några vetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: