Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KO-VU -årstider

Skapad 2016-10-27 15:33 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation
eleven ska delta i samtal kring årstiderna och vad som kännetecknar dessa.

Innehåll

eleven ska delta i :

 • matcha bilder från olika årstider vid bänken och på den interaktiva tavlan.
 • samtal kring de olika årstiderna från aktuell årstid till ev. alla samtidigt.
 • att identifiera olika bilder föreställande årstidstypiska företeelser/traditioner m.m.
 • att kategorisera bilder på ovannämnda.
 • visa filmer bilder m.m. på interaktiv whiteboard efter ett givet urval. (se samling PP)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: