Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ritteknik-Design

Skapad 2016-10-27 15:55 i Ödmarks skola Halmstad
Hur hänger ritningar och verklighet ihop? Vad är design och mjukvara?
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi lär oss göra ritningar i olika dimensioner och kopplar det till konstruktion och design.

Innehåll

Kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att.upptäcka problem för att kunna lösa dem. De ska också förstå hur viktig designen är för att en vara ska vara attraktiv.

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att:

 • Gå igenom grunderna i ritningslära om vyteknik och planritning.
 • Ni skall kunna göra en egen vyritning  och planritning.  Ni ska kunna tolka en vy/planritning som någon annan har gjort.
 • Genomföra en konstruktionsarbete/design utifrån en ritning.

 

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedömma

 • Hur väl ni behärskar grundläggande ritningslära, såväl när det gäller att tolka andras ritningar som att framställa egna
 • Förmågan att utforma egna enkla konstruktioner i tre steg, 1. tankeprocess 2. ritning 3. konstruktion. 
 • Hur väl ni kan följa en ritning
 • Er förmåga att se utvecklingssmöjligheter i det vi jobbar med

Uppgifter

 • Planritning av hus/lägenhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Matris, Teknik och konstruktion.

E
C
A
design
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
utveckling
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
konstruktion
Eleven kan följa en ritning på ett sätt som tydligt visar vad som ska byggas
Eleven kan följa en ritning på så sätt att resultatet stämmer med alla väsentlliga mått i ritningen
Eleven kan följa en ritning på så sätt att resultatet stämmer med alla väsentlliga mått i ritningen och inför förbättringar och påtalar brister i ritning och konstruktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: