Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Forntiden, Åk 4,

Skapad 2016-10-27 15:58 i Simrislundsskolan Simrishamn
Kring forntiden och medeltiden, till ca 1500
Grundskola 4 Historia
Forntiden

Innehåll

Ämnets syfte:

Det centrala innehållet:

Så här konkretiseras det i undervisningen:

Du kommer att få:

 • se och diskutera filmer
 • tolka och rita/måla bilder
 • läsa och skriva faktatexter
 • redovisa muntligt i grupp

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • dokumentera ditt arbete
 • visa dina faktakunskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi

>>>>
>>>>>
>>>>>>
Faktakunskaper
Du har grundläggande fakta om forntiden. Du kan några utmärkande drag för stenålder, bronsålder, järnålder. Du kan visa något exempel på hur vi kan se spår från forntiden i vår tid.
Du har goda kunskaper om forntiden. Du kan de utmärkande dragen för stenålder, bronsålder, järnålder. Du kan visa flera exempel på hur vi kan se spår från forntiden i vår tid.
Du har mycket goda kunskaper om forntiden och du kan föra resonemang om de utmärkande dragen för stenålder, bronsålder, järnålder samt ge goda exempel på spår från forntiden i vår tid.
Historiska begrepp
Du känner till begreppen forntid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid.
Du känner till begreppen forntid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid och kan placera dem på en tidslinje.
Du använder begreppen forntid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: