Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Budskap

Skapad 2016-10-27 20:45 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Allmän slöjdplanering för underlag till pp.
Grundskola 9 Slöjd
På slöjden ska vi lära oss: ¤ att tillverka olika slöjdföremål ¤ välja olika sätt att jobba praktiskt ¤ beskriva och reflektera över våra slöjdarbeten ¤ tolka våra arbeten.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Du ska i detta textilslöjdsarbetet få tillverka ett slöjdföremål med utgångspunkt i gamla broderade bonader. Du ska noga tänka ut ett budskap som är meningsfullt för dig. Du kan utgå från musik, dikter mm. Du ska använda både ord och bild för att illustrera ditt budskap. Du skapar ditt budskap med olika textila tekniker och olika material med hänsyn till vilket föremål du väljer att tillverka tex; bonad, tavla, enkla plagg eller kuddfodral till huvudkudde 50X60 cm. När du jobbar med olika tekniker kommer du att repetera och lära nytt när det gäller verktyg och maskiner. Formgivningen av ditt budskap blir helt din egen. I arbetet ska slöjdens alla olika delar finnas med dvs idé, överväganden, framställning och värdering.

ARBETSGÅNG

Vi förbereder oss för detta arbete genom att ha genomgångar av baskunskaper i grundläggande färdigheter inom tex maskinsömnad, broderi, applikation, textilt schablontryck samt att dekorera en yta. Du får testa att utföra tekniker och lämna in en provlapp för bedömning.

Därefter kommer du att få börja med att skissa ditt budskap med bild på ditt planerade föremål. Du kan tex tillverka  en bonad i gammaldags stil eller ett kuddfodral med bild eller ett klädesplagg med budskap på. Efter det  börjar du arbeta med själva föremålet och bilden. Du tillverkar nu din slöjdsak med din skiss som mall. Använd olika tekniker och blanda olika material. När ditt budskapsarbete är klart sammanställer du din dokumentation och lämnar in i Classroom. Ditt färdiga arbete kommer att ställas ut i vår slöjdmonter på skolan innan du får ta hem det. Din slöjdsak samt dokumentation i Classroom ska vara klar för bedömning vecka 48, hösten 2019.

 

BEDÖMNING

 

 

 

Matriser

Sl
Slöjd bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

SLÖJD BEDÖMNINGSMATRIS

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Utveckla och genomföra egna idéer
(Slöjdprocessen) Från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten
Arbetar med handledning utifrån en given idé och planering. Behöver mycket stöd i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Förmedlar egen idé. Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med handledning.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Har egna förslag om arbetets utformning och genom-förande. Genomför och slutför sin idé och utvärderar sitt resultat.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Vet vad man bör kunna för att genomföra sin planering. Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats
Kreativitet och skapande
Känsla för färg och form & andra estetiska värden. Utveckla idéer.
Väljer färg och form, med handledning. Kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form. Sätter sin egen prägel på andras idéer.
Arbetar kreativt på eget initiativ och tillämpar sin känsla för färg och form. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i för eleven nya och mer komplicerade sammanhang.
Utvecklar sin kunskap om och känsla för färg och form genom erfarenheter och nya kunskaper. Sätter personlig prägel på sitt slöjdalster.
Välja och hantera
(redskap, verktyg, material och arbetsmetoder) Förståelsen av hur material och bearbetningsmetod är relaterade till varandra.
Behöver handledning med att välja vilken/vilka metoder och material som behöver användas. Behöver handledning med att välja och lära sig hantera verktyg/redskap.
Förstår varför vilken/vilka arbetsmetoder, material och redskap/verktyg som bör användas. Har behov av viss handledning vid val av metod och material. Kan hantera de vanligaste redskapen/verktygen, med viss handledning.
Förstår och kan motivera vilken/vilka arbetsmetoder, redskap/verktyg och material som bör användas. Gör lämpliga val av metod och material. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg. Överväger olika alternativ att genomföra momenten på.
Förstår hur material och tillvägagångssätt är relaterade till varandra. Gör lämpliga val utifrån olika perspektiv under hela processen. Motiverar val av material, redskap, verktyg och metod. Behärskar verktyg och redskap mycket bra. Löser problem på ett konstruktivt sätt.
Dra lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper
Ta sig an nya utmaningar eller mer avancerade arbeten
Tillägnar sig nya kunskaper och utmaningar med handledning. Följer pedagogens instruktioner och arbetar endast med de givna uppgifterna.
Tar sig an nya kunskaper och utmaningar , i mer avancerade arbeten, med viss handledning. Kan använda sina erfarenheter och sitt kunnande i nya sammanhang av enkel karaktär.
Tar sig an nya utmaningar och mer avancerade arbeten. Tar ofta egna initiativ för att komma vidare. Kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda sitt kunnande i flera olika sammanhang. Har struktur i sitt arbete.
Tar sig an nya utmaningar och mer avancerade arbeten på ett självständigt sätt. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper. Dra lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang. Arbetar strukturerat och vidareutvecklar sina kunskaper och lust till ett kreativt skapande.
Bedöma det egna arbetet, samt se konsekvenser av val
… ur exempelvis funktionell, estetisk, miljömässig, kommunikativ och ekonomisk synpunkt
Kan med handledning beskriva, reflektera och bedöma sin produkt och arbetsprocessen på ett enkelt sätt.
Beskriver, reflekterar och bedömer självständigt sin produkt och arbetsprocess på ett enkelt sätt. Ser delvis konsekvenser av sina val.
Beskriver både produkten och arbetsprocessen med hjälp av relevanta ord och begrepp. Reflekterar och bedömer det egna arbetet och ser konsekvenserna av olika val.
Beskriver på ett utförligt sätt både arbetsinsatsen och produkten med tanke på funktion och utseende. Reflekterar och bedömer sin produkt och arbetsprocessen och ser konsekvenserna av olika val.
Självständighet och eget ansvarstagande i arbetsprocessen
uthållighet att slutföra arbetet.
Kan arbeta utifrån tydliga instruktioner. Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Behöver instruktioner för att planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete. Provar egna idéer och har vissa strategier. Visar vilja och tar enstaka egna initiativ i processen
Arbetar självständigt med sin uppgift. Tar ansvar för och gör egen planering, samt genomför den. Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar egna initiativ, t.ex. hittar information eller ställer frågor för att komma vidare.
Tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen. Har strategier, är systematisk, planerar själv och känner till olika inlärningsmetoder och kan anpassa lärandet till situationen. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter och jämför eller provar olika metoder.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: