Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål terminsplanering kroatiska

Skapad 2016-10-28 10:59 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Modersmål
Grundskola F – 4 Modersmål
Vi jobbar med texten som kortfattar Kroatien genom tiderna;från historisk perspektiv till uppfiningar även inkludera maten och kända kroater.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 • att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...
 • att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer
 • reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelser med Sverige

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med Kroatien som ett land som har utvecklats genom tiden men samtidigt ska vi jobba med uppfinningar,mat,djur och allat annnat som man kopplar med Kroatien.

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa en liten bok som bearbetar redan nämd ämne(Hrvatska za djecu)

 • utöka sitt ordförråd genom att läsa

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordklasser...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Undersöka land där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.

Jag kommer att bedömma hur du:

 

 • förstår innehållet i en text(liten prov med bilder och svara på några frågor)
 • uttrycker dig i tal och skrift så andra förstår
 • förstår vad andra säger och tex delta i samtal
 • bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
 • reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: