Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbärets planering för färg och form

Skapad 2016-10-28 14:18 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

PLANERING FÖR FÄRG OCH FORM (Blåbäret)

Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning. Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i våra förskolor. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål.

I HAND

-Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång

-Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet

-Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre

-Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter

-Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna.

 

Var är vi?

Vi vet inte riktigt vad barnen i vår grupp kan ännu.

 

Vart ska vi?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet, lust att lära och upptäcka.

Vi vill att barnen lär sig grundfärgerna och grundformerna.

 

Hur gör vi?

Vi börjar med att observera och ta reda på vad barnen kan i dagsläget. Utifrån det planerar vi verksamheten.

Vi börjar med en färg i taget och arbetar med den.

Vi kommer att sjunga, måla, leta färger, klippa klistra etc.

 

Vi har valt ett läroplansmål från vardera område

-Normer och värden: Att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt hjälpa andra.

-Utvecklings och lärande: utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

-Barns inflytande: Utvecklar sin förmåga att uttrycka sin tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: