👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på Grön

Skapad 2016-10-28 14:37 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
I vårt vardagsarbete och i vår lärmiljö som vi utformat finns en skapandehörna där vi ser att många barn samlas kring och visar ett stort intresse för olika typer av skapande aktiviteter. Vi vill utmana barnen att fortsätta att utveckla sitt intresse, upptäcka nytt material och nya tekniker inom skapande.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att utskilja teknik i vardagen och utforska hur enkelt teknik fungerar.

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor: Utvecklar sin skapande förmåga, Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen, Utvecklar sin förmåga att förmedla tankar och upplevelser.

Objekt: Vattenfärg, Kritor, Vaxkritor, Färgpennor, Tuschpennor, Papper, Akrylfärg, Fingerfärg, Sax, Lim och ännu mer olika skapande material och en medforskande pedagog.

 

 

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Den här aktiviteten genomförs i en mindre grupp med en medforskande pedagog.

 

Förberedelser:

En pedagogisk planering för vårt skapande upprättas. Under planeringstillfällena så planerar pedagogerna hur vi kan hålla skapande aktiviteterna levande och varierande. Vi planerar utefter vad barnen har för tankar och ideer på vad vi kan göra. Innan vi startar upp aktiviteten samlas vi på mattan och samtalar om vad vi kommer att göra och vilket material vi kommer behöva. Tillsammans med barnen plockar vi fram de material som behövs.

 

Aktiviteter:

Pedagogen kommer att planera aktiviteter utefter barnens intresse.

 

Efterarbete:

Pedagogerna skriver lärloggar där barnen får möjlighet att reflektera kring sitt lärande och känna sig delaktiga i dessa. Pedagogerna utvärderar och följer upp den pedagogiska planeringen och reflekterar kring vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016