Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-10-30 06:29 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att träna strategier för att räkna ut area och omkrets samt bekanta dej med olika geometriska figurer. Du kommer även att träna strategier för problemlösning.

Innehåll

 

Mål

Du förväntas lära dig:

 • Strategier för att beräkna area och omkrets.
 • Strategier för att rita enkla skalenliga och symmetriska figurer.
 • Rita och namnge olika geometriska figurer som kvadrat, rektangel, cirkel, triangel m.fl.
 • Mäta och rita vinklar.
 • Kunna hantera måttenheter som meter, centimeter, millimeter, kvadratmeter och kvadratcentimeter. 
 • Ämnesspecifika ord som symmetrilinje, vinkelsumma, rätvinklig m.fl.. 
 • Strategier för problemlösning av olika typer av problem.
 • Hur en uträkning ska se ut med bild, uträkningar och tydligt svar med enhet.
 • Att göra egna problemlösningsuppgifter.
 • Diskutera, resonera, bedöma och ge konstruktiv kritik på egna och andras lösningar. 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • färdighetsträning
 • rita geometriska figurer och skalenliga figurer
 • träna begrepp som vinkel, symmetri, skala, area, omkrets m.fl.
 • problemlösning och hur man presenterar sina lösningar
 • konstruera egna matteproblem
 • resonera om och lösa problem i grupp
 • gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt.  

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beräkna area och omkrets
 • rita och namnge geometriska figurer
 • använda dig av begrepp som skala, symmetri mm.
 • använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp
 • dokumentera dina uträkningar
 • vara aktiv i diskussioner och resonemang.
 • lösa och konstruera problemlösningsuppgifter

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: