Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD, åk 6, 2016/17.

Skapad 2016-10-30 11:32 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 6 Bild
Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

1. Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

*kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

*skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

*undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

*analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

2. Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 

  •  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  •  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  •  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  •  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  •  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  •  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  •  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  •  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  •  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

3. Arbetssätt

- Vi framställer bilder med olika material och med hjälp av olika tekniker (tryck, kolkrita, collage m m). 

- Vi arbetar individuellt och i grupp.

- Vi studerar några konstnärer och ord/uttryck för att kunna samtala om deras bilder (bildanalys).

- Vi ser på reklambilder (hur de är utformade och förmedlar budskap).

- Vi använder andras bilder som inspiration i det egna bildskapandet.

- Vi berättar om våra bilder för varandra.

 

 

4. Bedömning

Det bedöms hur du:

 

- använder olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.

- hanterar verktyg och material på ett ändamålsenligt sätt.

- utifrån egna initiativ driver arbetsprocessen inom bildämnet framåt.

- formulerar och väljer handlingsalternativ.

- skapar och utvecklar idéer som ligger till grund i skapandeprocessen, t ex val av färger.

- ger omdömen om arbetsprocessen.

- ger omdömen om kvaliteten i bildarbetet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: