Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO årskurs 2

Skapad 2016-10-30 11:57 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I ämnet SO kommer vi att arbeta med hur vi lever tillsammans, i klassen, på Hönö och i världen.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

-klassråd och hur vi är mot varandra

-Hönö förr och nu

-FN och barnkonventionen

-högtider inom kristendomen

-dag, datum och årstid

-att flytta inom ett land och mellan länder

 

Så här ska vi göra:

-eleverna ansvarar för klassrådet genom att vara ordförande och sekreterare

-vi samtalar om hur vi är mot varandra och har värderingsövningar

-vi ritar, skriver och läser om Hönö och vi går till hembygdsgården

-under FN-veckan jobbar vi med barnkonventionen genom att se på filmer, rita, skriva och samtala

-vi lyssnar på berättelser ur bibeln, spelar teater och ritar och skriver

-dagen presenteras av elever

 

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-delta i klassrådet, kunna framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor

-berätta om Hönö, lite hur det var förr och hur det är nu

-veta vad FN jobbar för och känna till några punkter ur barnkonventionen

-veta vilka högtider det finns inom kristendomen

-kunna presentera dagen

-veta varför det finns flyktingar i världen

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: