Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar

Skapad 2016-10-31 06:28 i Tegelbruksskolan Falun
Vi arbetar med förändringar
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med olika experiment och diskussioner för att se hur olika blandningar kan förändras.

Innehåll

Innehåll

Syfte:

 • Vi kommer att genomföra olika systematiska undersökningar.
 • Använda olika begrepp som hör till ämnet samt beskriva och diskutera olika resultat.

Mål:

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • utifrån tydliga instruktioner kunna genomföra olika undersökningar
 •  sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder 
 • berätta och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser
 •  göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med:

 • experiment
 • diskussioner
 • dokumentationer, först tillsammans och sedan grupp och enskilt.
 • mm

Målen

Du visar att du nått målen genom:

 • ditt arbete i klassrummet
 • dina bidrag i olika diskussioner och samtal
 • redovisningar
 • samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: